City & Trekking LINE-UP


HE 26 x 1.75, WO 700 x 28cNEW,
WO 700 x 32c, WO 700 x 35cNEW,
WO 700 x 38c,


HE 20 x 1.50, HE 26 x 1.50,
HE 26 x 1.75, HE 26 x 2.00,
WO 700 x 28c, WO 700 x 35c


HE 26 x1.9526 x 1.95


HE 26 x 1.25